Услуги

Снегопочистване

Ние извършваме машинно и ръчно снегопочистване.
- почистване на малки и големи площи – къщи, комплекси, паркинги, магазини и др.;
- модерна техника;
- време за реакция: до 90мин. от започване на снегонатрупване;
- обезпечаване на обектите с достатъчно на брой хора;
- засипване със сол, пясък, луга и др. химикали;