Завършени проекти

гр. София 4-ти километър

Изпълнени дейности: Основно почистване и оформяне на парково пространство, подрязване на храсти, изрязване на изсъхнали клони иизвозване на отпадък от треви, храсти и клони. Площ на терена 18 000 кв.м. със срок на изпълнение 10 дни.гр. София района на 4-ти километър

к.к. св.св. Константин и Елена

Изпълнени дейности: Основно почистване и оформяне на парково пространство, подрязване на храсти, изрязване на изсъхнали клони и извозване на отпадък от треви, храсти и клони. Площ на терена над 200 000 кв.м., срок на изпълнение 10 дни.