Услуги

Отпушване на канали

Осъществяваме и дейности, свързани с нормалната експлоатация на канализационни тръби, шахти и канали:
- периодично и аварийно почистване и профилактика на канализационни мрежи, шахти и септични ями;
- отпушване на всякакъв вид тръби под налягане;
- премахване на застояла утайка и лоша миризма от канализационната мрежа;
- профилактика на ревизионни шахти;
- локализиране и отстраняване на течове;
- предотвратяване на бъдещи наводнения – оформяне на корита на реки;
- премахване на последици от наводнения – почистване и дезинфекциране на райони;